Medzi častých pôvodcov zápalových ochorení očí patria predovšetkým baktérie a vírusy, avšak nie sú to jediné patogény, ktoré môžu infekciu vyvolať. O čosi zriedkavejšie sú za zhoršený zdravotný stav oka zodpovedné práve hubovité plesne, ktoré v neliečených prípadoch môžu spôsobiť významné problémy so zrakom. Kde ich možno nájsť, čo spôsobujú a ako sa im najlepšie vyhnúť?

Plesňové infekcie oka

Sú pomerne vzácne a vyskytujú sa predovšetkým v rozvojových krajinách. Vznikajú hlavne ako dôsledok poranenia očí, najčastejšie kúskom nejakej rastliny (stonka, konár), kde sa môžu dané huby vyskytovať, po kontakte kontaminovanej ruky s okom, či ako dôsledok interného ochorenia (napríklad meningitída). Medzi najbežnejšie huby, ktoré majú potenciál vyvolať zápalovú reakciu v oku sú Candida, Cryptococcus, Aspergillus a Fusarium.

Candida albicans je pomerne bežná kvasinková huba, ktorá sa za prirodzených okolností vyskytuje aj na našom tele. Pokiaľ nie je premnožená, nespôsobuje žiadne problémy. Očná kandidóza sa môže vyskytnúť  ako jeden z dôsledkov vážneho ochorenia kandidémia – tento stav vzniká, keď kvasinka vnikne do krvného riečiska a začne napádať vnútorné orgány. Krvou sa tak môže candida dostať aj do oka (spôsobí endoftalmitídu), a  vo veľmi ojedinelých prípadoch môže oko napadnúť aj exogénnou formou (napríklad pri operácií). Prejavy takejto infekcie zahŕňajú rozmazané videnie, bolesť a fotosenzitivitu. Rizikovú skupinu predstavujú hlavne jedinci liečení chemoterapiou, nakoľko je ich imunitný systém výrazne oslabený, pacienti hospitalizovaní na JIS, pacienti s centrálnym venóznym katéterom, pacienti po operácií (hlavne brucha), či ľudia liečení na diabetes.

Cryptococcus je rod húb z čeľade Cryptococcaceae a zahŕňa kvasinky a vláknité huby. Najčastejšie sa vyskytuje v zemine, na rastlinách a vo vtáčom truse. Do tela sa dokáže dostať pri vdýchnutí, avšak väčšine ľudí nespôsobuje žiadne problémy. Avšak, existuje tu isté riziko meningitídy (zápal mozgových blán) a pneumónie (zápal pľúc) hlavne u ľudí s výrazne oslabenou imunitou. V prípade meningitídy hrozí, že mikroorganizmus napadne aj neuro-oftalmologické dráhy a spôsobí tak problémy so zrakom.

Aspergillus je druh huby, ktorý sa bežne vyskytuje aj v našich domácnostiach. Ak sme pri plnom zdraví a imunita nie je výrazne oslabená, Aspergillus nám nespôsobuje žiadne ťažkosti. U ľudí s predispozíciou na alergiu môže však táto huba vyvolať reakciu, čo sa okrem nádchy môže prejaviť aj zápalom spojiviek či zápalom rohovky.

Fusarium sa najčastejšie vyskytuje v pôde či na rastlinách. V prípade, že sa Fusarium dostane do kontaktu s očami, môže vyvolať keratitídu, čo je zápal rohovky. V rámci prevencie je veľmi dôležité dodržiavať prísne hygienické návyky, hlavne ak ste nositeľom kontaktných šošoviek, ale aj za každých iných okolností ak viete, že sa rukou dotknete oka. Podobne ako Cryptococcus, aj Fusarium dokáže spôsobiť trvalé problémy so zrakom až slepotu, a to vtedy, ak sa infekcia nelieči.

Prevencia a liečba plesňových infekcií oka

V rámci prevencie pred infekčnými ochoreniami spôsobenými plesňami je nesmierne dôležité dodržiavať správne hygienické návyky, obzvlášť ak nosíte kontaktné šošovky. Ruky musia byť zakaždým čisté a šošovky ošetrované len roztokom na to určeným. Snažte sa zabrániť kontaktu oka s rastlinami a vodou v jazerách (neotvárajte oči pod vodou) a tiež zabrániť tomu, aby sa spóry plesní v domácnosti dostali do oka. Napríklad ak v domácnosti odstraňujete pleseň, za žiadnych okolností si oči následne nechytajte. Ak u seba spozorujete akékoľvek ťažkosti spojené s infekciou (svrbenie, bolesť, rozmazané videnie), obráťte sa čo najrýchlejšie na vášho lekára.

Podpora liečby infekcie oka – očné kvapky Desodrop*

Pri infekcii oka môžete vyskúšať na podporu liečby unikátne očné kvapky Desodrop*. Očný roztok Desodrop* je ochranný, lubrikačný, zvlhčujúci a upokojujúci očný roztok na starostlivosť o povrch vašich očí, založený na hypromelóze (tvorba dočasného ochranného filmu), lipozómoch a ozonizovanom rastlinnom oleji. Ozonizované oleje v lipozómoch na jednej strane ničia vírusy, baktérie, ale aj plesne a súčasne podporujú hojivé procesy v oku. Očné kvapky Desodrop* sú preto možnou budúcnosťou liečby infekcií oka. Vďaka obsahu ozonizovaných olejov v lipozómoch majú antiseptický účinok bez rezistencie, rýchlu antimikrobiálnu aktivitu a podporujú liečbu a hojenie oka.

*Zdravotnícka pomôcka. Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa.